Mobil: +90.532 411 71 63   E-posta: info@gezginilaclama.com.tr

A. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Gezgin Çevre Sağlığı Hizmetleri Akaryakıt Sav. Enerji Dan. İnş. San Ve Tic. Ltd. Şti’ne (GEZGİN İLAÇLAMA) aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir: Müşterilerimizin, kanun kapsamında hak ihlaline uğramamaları için tüm önlemleri almaktayız.

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5. ve 6. maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

B. İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURU USUL VE ESASLARI

KVKK’nın 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca kişisel veri sahibi olarak, A bendinde yer verilen haklarınızı ve taleplerinizi Gezgin Çevre Sağlığı Hizmetleri Akaryakıt Sav. Enerji Dan. İnş. San Ve Tic. Ltd. Şti’ ne;
•    Başvuru sahibinin şahsen başvurusu, İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
•    Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda belirtilen KEP adresine göndererek,
•    İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden göndererek bildirebilirsiniz.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Web sitemizden alınan bilgiler ile ilgili Çerez Politikamız  sayfamızı inceleyebilirsiniz. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamına ilişkin talep ve sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gezgin Çevre Sağlığı Hizmetleri Akaryakıt Sav. Enerji Dan. İnş. San Ve Tic. Ltd. Şti
Mersis No: 0395084090200011
İletişim linki: www.gezginilaclama.com

E-posta adresi ve kep adresi : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adres: A.O.S Gimat 177. Cad. No:16/68-A Macunköy Yenimahalle /ANKARA