Mobil: +90.532 411 71 63   E-posta: info@gezginilaclama.com.tr
Ankara dezenfenktan uygulaması

Dezenfeksiyon , yüzeylerdeki mikropları öldürmek için dezenfektan gibi kimyasalların kullanılması anlamına gelir.

Dezenfeksiyon Nedir ?
Patojen mikroorganizmaların diğer mikroorganizmaların tahrip edilmesi veya virüslerin inaktive edilmesi, yani ortamın hijyenik hale getirilmesi için deterjan ya da kimyasal maddelerin uygulandığı tüm işlemlere dezenfeksiyon işlemleri denir.

Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere “dezenfektan” veya “sanitizer” denmektedir. Dezenfektan maddeler enfeksiyon oluşturabilecek patojen mikroorganizmaların tahrip edilmesi için kullanılan kimyasal maddelerdir.

Dezenfektan ile sanitizer arasındaki en önemli fark seyreltme sırasında karşımıza çıkmaktadır. Konsantre olan dezenfektan maddelerin patojenleri öldürme olasılıkları çok daha yüksekdir.

Dezenfeksiyon Nasıl Yapılır?
Dezenfeksiyon işlemi termal veya soğuk sisleme cihazları kullanılmak suretiyle konuyla alakalı bilgili, donanımlı ve sağlık bakanlığı işlem uygulama belgesine (Bakanlık tarafından 1. Ana grup Dezenfektanlar ve Biyosidal ürünler)ruhsatına sahip işletmeler ve uzman personel (Biyosidal Ürün Uygulama Belgesi) tarafından uygulanmalıdır. Kullanılacak dezenfektan sağlık bakanlığından onaylı ruhsat almış dezenfektan içeren biyosidal ürünler olmalıdır.

Kullanılan Dezenfektanlar
Yüzeylerdeki mikropları öldürmek için Patojen mikroorganizmaların (bakteri virüs, mantar) etkinliğini inaktif edecek aktif maddeleri içeren bakanlığın ruhsat verdiği dezenfektanlarla uygulama yapılmaktadır. Dezenfeksiyon uygulaması mutlaka sağlık bakanlığı onaylı, ruhsatlı firmalar ve Biyosidal Ürün Uygulama Sertifikasına sahip personeller tarafından yapılmalıdır.

Virüs Dezenfeksiyonu
Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu COVID-19 rehberi doğrultusunda rehberde  yer alan aktif maddeleri içeren bakanlığın ruhsat verdiği dezenfektanlarla uygulama yapılmaktadır. Hidrojen peroksit kolloidal gümüş, kuanter bileşikler gibi ürünler kullanılmaktadır. Dezenfeksiyon uygulaması mutlaka sağlık bakanlığı onaylı, ruhsatlı firmalar ve biyosidal ürün uygulama sertifikasına sahip personeller tarafından yapılmalıdır.